Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

DzU. z 2015 r. poz. 673 – przeprowadzanie egzaminu – formuła 2012 r.
DzU. z 2017 r. poz. 2416
DzU. z 2019 r. poz. 1707 – przeprowadzanie egzaminu – formuła 2017 i 2019
DzU. z 2023 r. poz. 2058
DzU. z 2019 r. poz. 1731 – warunki uzyskania dyplomu zawodowego
DzU. z 2020 r. poz. 1154
DzU. z 2021 r. poz. 1828
DzU. z 2022 r. poz. 1735
DzU. z 2023 r. poz. 1623

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Podstawa programowa 2012
DzU. z 2012 r. poz. 184
DzU. z 2015 r. poz. 130
DzU. z 2015 r. poz. 1123
DzU. z 2016 r. poz. 1212

Podstawa programowa 2017
DzU. z 2017 r. poz. 860
DzU. z 2018 r. poz. 744
DzU. z 2019 r. poz. 1539

Podstawa programowa 2019
DzU. z 2019 r. poz. 991  cz.2  cz.3  cz.4  cz.5  cz.6  cz.7  cz.8
DzU. z 2020 r. poz. 635
DzU. z 2021 r. poz. 1087
DzU. z 2021 r. poz. 1562
DzU. z 2022 r. poz. 1109
DzU. z 2023 r. poz. 1119

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

DzU. z 2016 r. poz. 2094 – formuła 2012
DzU. z 2017 r. poz. 622 – formuła 2017
DzU. z 2017 r. poz. 2356 – formuła 2017
DzU. z 2019 r. poz. 316 , DzU. z 2020 r. poz. 82 , Dz.U. z 2020 r. poz. 1459 , Dz.U. z 2021 r. poz. 211 , Dz.U. z 2021 r. poz. 1036 , Dz.U. z 2022 r. poz. 204 , Dz.U. z 2023 r. poz. 183 – formuła 2019

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

DzU. z 2014 r. poz. 622 – tekst jednolity,  DzU. z 2019 r. poz. 1533 – formuła 2012
DzU. z 2017 r. poz. 1632 – formuła 2017
DzU. z 2023 r., poz. 2175 – formuła 2019
DzU. z 2019 r., poz. 1692 – akredytacja

Zatrudnianie pracowników młodocianych i opłaty za egzamin

DzU. z 2018 r. poz. 2010
DzU. z 2019 r. poz. 1636
DzU. z 2023 r. poz. 1348

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content