Informatory

Część ogólna informatora – obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023 Podstawa programowa Język polskiJęzyki obceEdukacja historyczna i obywatelskaEdukacja przyrodniczaEdukacja matematyczna i technicznaEdukacja artystyczna Informatory przedmiotowe Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024 Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2023 i 2024 + Komunikat o nazewnictwie Filozofia … Czytaj dalej Informatory