Informatory

Część ogólna informatora – obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023


Podstawa programowa

Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna i techniczna
Edukacja artystyczna


Informatory przedmiotowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content