Informatory

Część ogólna informatora + Aneks 2021


Podstawa programowa

Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna i techniczna
Edukacja artystyczna


Informatory przedmiotowe

 

Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille

Informator A6 WinBraille i skompilowana tablica znaków


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.