Informatory

Część ogólna informatora – Aktualizacja z 1 września 2015 r.


Podstawa programowa

Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna i techniczna
Edukacja artystyczna


Informatory przedmiotowe

 


Informatory 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2021 r. dotycząca informatorów o egzaminie maturalnym dla absolwentów 4letniego LO i 5letniego technikum, przeprowadzanym od 2023 r.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.