Informatory

Część ogólna informatora + Aneks 2021


Podstawa programowa

Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna i techniczna
Edukacja artystyczna


Informatory przedmiotowe

Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille

Informator A6 WinBraille i skompilowana tablica znaków


Informatory 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2021 r. dotycząca informatorów o egzaminie maturalnym dla absolwentów 4letniego LO i 5letniego technikum, przeprowadzanym od 2023 r.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.