Informatory

"Nowa" formuła egzaminu od roku szkolnego 2014/2015

Część ogólna informatora

Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Filozofia + czarnodruk

Fizyka + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki

Geografia + czarnodruk + rysunki

Historia + czarnodruk

Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk

Historia sztuki

Informatyka + pliki + czarnodruk + rysunki

Język angielski + czarnodruk

Język białoruski (jako język mniejszości narodowej)

Język francuski + czarnodruk

Język hiszpański + czarnodruk

Język kaszubski (jako język regionalny)

Język litewski (jako język mniejszości narodowej)

Język łaciński i kultura antyczna + czarnodruk

Język łemkowski (jako język mniejszości etnicznej)

Język niemiecki (jako język mniejszości narodowej)

Język niemiecki (jako język obcy nowożytny)

Język polski + czarnodruk

Język rosyjski + czarnodruk

Język ukraiński (jako język mniejszości narodowej)

Język włoski + czarnodruk

Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych 

Matematyka + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki

Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk

Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille

Informator A6 WinBraille i skompilowana tablica znaków


Stara "formuła" egzaminu do roku szkolnego 2014/2015

język polski + aneks

język obcy nowożytny

język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych 

język białoruski + aneks

język litewski + aneks

język ukraiński + aneks

język kaszubski + aneks

język łaciński i kultura antyczna + aneks

biologia + aneks

chemia + aneks

filozofia + aneks

fizyka i astronomia + aneks

geografia + aneks

historia + aneks

historia muzyki + aneks

historia sztuki + aneks

informatyka + dane i wyniki + aneks

matematyka + wybrane wzory matematyczne

wiedza o społeczeństwie + aneks

wiedza o tańcu + aneks

 


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.