Informatory

Część ogólna informatora


Podstawa programowa

Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna i techniczna
Edukacja artystyczna


Informatory przedmiotowe

Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Chemia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Filozofia + czarnodruk

Fizyka + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki

Geografia + czarnodruk + rysunki

Historia + czarnodruk

Historia muzyki + materiały dźwiękowe + materiały nutowe + czarnodruk

Historia sztuki

Informatyka + pliki + czarnodruk + rysunki

Język angielski + czarnodruk

Język białoruski (jako język mniejszości narodowej)

Język francuski + czarnodruk

Język hiszpański + czarnodruk

Język kaszubski (jako język regionalny)

Język litewski (jako język mniejszości narodowej)

Język łaciński i kultura antyczna + czarnodruk

Język łemkowski (jako język mniejszości etnicznej)

Język niemiecki (jako język mniejszości narodowej)

Język niemiecki (jako język obcy nowożytny)

Język polski + czarnodruk

Język rosyjski + czarnodruk

Język ukraiński (jako język mniejszości narodowej)

Język włoski + czarnodruk

Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych 

Matematyka + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki

Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk

Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille

Informator A6 WinBraille i skompilowana tablica znaków


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.