Wgląd do prac egzaminacyjnych

Pliki w formacie .pdf Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Wniosek należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do OKE we Wrocławiu jednym z poniższych sposobów: – złożyć osobiście w siedzibie OKE (lub upoważnić do tego inną osobę), – przesłać pocztą na adres siedziby OKE: … Czytaj dalej Wgląd do prac egzaminacyjnych