Informatory

Informacja dotycząca aktualizacji Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym:

Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku białoruskim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku hebrajskim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku kaszubskim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku litewskim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku łemkowskim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku niemieckim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku słowackim od roku szkolnego 2011/2012
Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku ukraińskim od roku szkolnego 2011/2012

Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Przykładowe zadania dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Przykładowe zadania dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Aneksy do informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. Przykładowe zadania dla uczniów niewidomych

– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka polskiego – czarnodruk
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie – czarnodruk + rysunki
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z matematyki – czarnodruk + rysunki
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z przedmiotów przyrodniczych – czarnodruk + rysunki
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka angielskiego – czarnodruk
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka francuskiego – czarnodruk
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka hiszpańskiego – czarnodruk
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka niemieckiego – czarnodruk
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka rosyjskiego – czarnodruk
– Aneks do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Przykładowe zadania z języka włoskiego – czarnodruk
Instrukcja pobierania materiałów w formacie WinBraille
Informator G6 WinBraille i skompilowana tablica znaków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.