Informacje dla zdających

Zgłoszenia na egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących

Opłaty za egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących

Opłaty za eksternistyczny egzamin zawodowy

Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne


Komunikaty

Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2021 roku.
Harmonogram egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.
Harmonogram egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku – formuła 2012
Harmonogram egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku – formuła 2017
Harmonogram egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku – formuła 2019
Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2021 roku.
Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2021 roku.
Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2022 roku.
Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej w 2021 r.


Formularze i wnioski dotyczące egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych

2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

deklaracja przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu branżowej szkoły I stopnia

3. Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów

4. Wniosek o zwolnienie z opłaty

5. Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminu

6. Oświadczenie o liczbie członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym

7. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

8. Rezygnacja z kontynuowania egzaminów eksternistycznych


Formularze i wnioski dotyczące egzaminu eksternistycznego zawodowego

1. Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu przez osoby zdające eksternistyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i formule 2017 lub egzamin zawodowy w formule 2019
2. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012
3. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017
4. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego – formuła 2019
5. Deklaracja przystąpienia do egzaminu – formuła 2012
6. Deklaracja przystąpienia do egzaminu – formuła 2017
7. Deklaracja przystąpienia do egzaminu – formuła 2019
6. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach – formuła 2012
8. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach – formuła 2017
9. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach – formuła 2019
10. Wniosek o wydanie dyplomu – formuła 2012
11. Wniosek o wydanie dyplomu – formuła 2017
12. Wniosek o wydanie dyplomu – formuła 2019


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.