Procedury, formularze i wnioski

Pliki w formacie .pdf

Sesja jesienna 2019 i zimowa 2020
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Załączniki w formacie .docx


Sesja jesienna 2020 i zimowa 2021
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Załączniki w formacie .docx


Formularze i wnioski dotyczące egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych

2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

deklaracja przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu branżowej szkoły I stopnia

3. Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów

4. Wniosek o zwolnienie z opłaty

5. Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminu

6. Oświadczenie o liczbie członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym

7. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

8. Rezygnacja z kontynuowania egzaminów eksternistycznych


Formularze i wnioski dotyczące egzaminu eksternistycznego zawodowego

1. Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy
2. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego
3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu
4. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach
5. Wniosek o wydanie dyplomu


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.