Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych – Dz.U. z 2012 r., poz.188

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.