Informatory i standardy wymagań

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych

Pliki w formacie .pdf

– Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

1. część ogólna
2. język polski
3. historia
4. wiedza o społeczeństwie
5. język angielski
6. język rosyjski
7. język niemiecki
8. język francuski
9. biologia
10. geografia
11. chemia
12. matematyka
13. informatyka + dane + załącznik
14. fizyka

– Informatory z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2016 roku:

1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie
4. język angielski
5. język francuski
6. język niemiecki
7. język rosyjski
8. biologia
9. geografia
10. podstawy przedsiębiorczości
11. chemia + tablice
12. matematyka + wzory
13. informatyka + dane
14. fizyka + karta wybranych wzorów i danych fizycznych

– Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące od roku 2013:

1.  język polski
2.  historia
3.  wiedza o społeczeństwie
4.  język angielski  
5.  język rosyjski
6.  język niemiecki
7.  język francuski
8.  biologia
9.  geografia
10. podstawy przedsiębiorczości
11. chemia + tablice
12. matematyka + wzory
13. informatyka
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

– Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych obowiązujące od jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2013:

1.  język polski
2.  historia
3.  wiedza o społeczeństwie
4.  język angielski  
5.  język rosyjski
6.  język niemiecki
7.  język francuski
8.  biologia
9.  geografia
10. chemia
11. matematyka
12. informatyka
13. fizyka

– z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych:

1. język polski
2. historia i społeczeństwo
3. język angielski
4. język francuski
5. matematyka
6. przyroda 
7. język rosyjski
8. informatyka
9. język niemiecki

– z zakresu gimnazjum dla dorosłych:

1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie
4. język angielski
5. biologia
6. chemia
7. fizyka
8. język francuski
9.  geografia
10. matematyka
11. język rosyjski
12. informatyka  + dane
13. język niemiecki

– z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie
4. język angielski  
5. biologia
6. język francuski
7. geografia
8. podstawy przedsiębiorczości
9. język rosyjski
10. chemia + tablice
11. matematyka + wzory
12. technologia informacyjna + dane
13. język niemiecki
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

Standardy wymagań egzaminacyjnych:

z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

z zakresu gimnazjum dla dorosłych

zakresu liceum dla dorosłych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.