Informatory i podstawy programowe

Informatory dotyczące przedmiotów ogólnokształcących

Pliki w formacie .pdf

Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

Informatory z zakresu trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące do sesji zimowej w 2023 r. (włącznie)

Informatory z zakresu czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2023 r.

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące do sesji zimowej w 2020 r. (włącznie)

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2020 r.

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2022 r.

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2022 r.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content