Kategorie
Aktualności

Komunikat w sprawie dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminów maturalnych w bieżącym roku

List Pani Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w MEN w sprawie dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminów maturalnych w br.

 

W związku z pismem Sekretarz Stanu MEN DKOW-1/UW-5031-9/09 uprzejmie prosimy o przysłanie zbiorczych zestawień w terminie
do 15 czerwca br w formie elektronicznej na adres pjarz@oke.wroc.pl i papierowej.

Do pobrania:

Załączniki 1,3,4 w formacie .xls.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Kategorie
Aktualności

Komunikat o opłatach za egzaminy eksternistyczne

 

W związku z podwyższeniem minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego informujemy, że zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1273), wysokość opłaty za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych obecnie wynosi 137,06 zł, (obowiązuje do 31 sierpnia 2009 r.), natomiast od 1 września 2009 r. będzie wynosić 143,88 zł.

Jednocześnie informujemy, że do 31 sierpnia 2009 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych oraz wnieść opłatę za każdy zadeklarowany egzamin.

 

 

Kategorie
Aktualności

Arkusze i klucze punktowania ze sprawdzianu – 2 kwietnia 2009 rok

– S-1-092 arkusz egzaminacyjny standardowy – dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

– S-4-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących

– S-7-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

– S-8-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

– L1-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim


 

Klucze punktowania:

klucz punktowania zadań testu "O zwierzętach" – test dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

klucz punktowania zadań testu "O zwierzętach" – test dla dla uczniów słabo widzących i niewidomych

klucz punktowania zadań testu "O zwierzętach" – test dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

klucz punktowania zadań testu "Pies" – test dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

Kategorie
Aktualności

Komunikat dla dyrektorów szkół zawodowych, w których odbędzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009

Przypominamy Państwu Dyrektorom, że zgodnie z harmonogramem prac przekazanym na konferencjach listopadowych  w terminie od 20 marca do dnia 31 marca 2009 należy zweryfikować poprawność danych zdających w zawodach technikum i szkoły policealnej.

Wydruk poprawionych list zdających należy przesłać do OKE.

Formularz do weryfikacji znajduje się w serwisie dyrektora szkoły.

 

Kategorie
Aktualności

Komunikat dla Dyrektorów szkół zawodowych

Szanowni Państwo,

w związku z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym w czerwcu i w lipcu 2009 r. informuję, że w serwisie dyrektora szkoły został zamieszczony komplet materiałów do wykorzystania w przygotowaniu egzaminu w szkole/placówce/ośrodku egzaminacyjnym.

Konferencje dla przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych zostały zaplanowane na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Informacja o harmonogramie ww. spotkań zostanie przekazana Państwu w terminie późniejszym.

Skip to content