Kategorie
Aktualności

Informacja w sprawie delegowania kandydatów do obserwacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Materiały dotyczące obserwacji zostały zamieszczone w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w zakładce OBSERWATORZY egzaminu zawodowego. Kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz centra kształcenia praktycznego i ustawicznego otrzymają materiały za pośrednictwem poczty.

 

Kategorie
Aktualności

Arkusze i klucze punktowania – egzamin gimnazjalny 2009

Pliki w formacie .pdf

 

Część humanistyczna:

GH-A1-092 – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GH-A4-092 – arkusz dla uczniów słabo widzących

GH-A7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GH-A8-092 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

GM-A1-092 – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GM-A4-092 – arkusz dla uczniów słabo widzących

GM-A7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GM-A8-092 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GM-L1-092 – arkusz standardowy w języku litewskim

 

Część językowa:

Język angielski

GA-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GA-7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GA-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język niemiecki

GN-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GN-7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GN-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język rosyjski

GR-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GR-7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GR-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język francuski

GF-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GF-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język hiszpański

GE-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

Język włoski

GW-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową


Klucze punktowania i kartoteki

Część humanistyczna:

GH-A1-092 i GH-A4-092 – klucz punktowania

GH-A7-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

GH-A8-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

GM-A1-092 i GM-A4-092 – klucz punktowania

GM-A7-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

GM-A8-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

GM-L1-092 – klucz punktowania

 

Część językowa:

Język angielski

GA-1-092 – klucz punktowania

GA-7-092 – klucz punktowania

GA-8-092 – klucz punktowania

Język niemiecki

GN-1-092 – klucz punktowania

GN-7-092 – klucz punktowania

GN-8-092 – klucz punktowania

Język rosyjski

GR-1-092 – klucz punktowania

GR-7-092 – klucz punktowania

GR-8-092 – klucz punktowania

Język francuski

GF-1-092 – klucz punktowania

GF-8-092 – klucz punktowania

Język hiszpański

GE-1-092 – klucz punktowania

Język włoski

GW-1-092 – klucz punktowania


 

Kategorie
Aktualności

Komunikat w sprawie dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminów maturalnych w bieżącym roku

List Pani Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w MEN w sprawie dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminów maturalnych w br.

 

W związku z pismem Sekretarz Stanu MEN DKOW-1/UW-5031-9/09 uprzejmie prosimy o przysłanie zbiorczych zestawień w terminie
do 15 czerwca br w formie elektronicznej na adres pjarz@oke.wroc.pl i papierowej.

Do pobrania:

Załączniki 1,3,4 w formacie .xls.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Kategorie
Aktualności

Komunikat o opłatach za egzaminy eksternistyczne

 

W związku z podwyższeniem minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego informujemy, że zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1273), wysokość opłaty za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych obecnie wynosi 137,06 zł, (obowiązuje do 31 sierpnia 2009 r.), natomiast od 1 września 2009 r. będzie wynosić 143,88 zł.

Jednocześnie informujemy, że do 31 sierpnia 2009 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych oraz wnieść opłatę za każdy zadeklarowany egzamin.

 

 

Kategorie
Aktualności

Arkusze i klucze punktowania ze sprawdzianu – 2 kwietnia 2009 rok

– S-1-092 arkusz egzaminacyjny standardowy – dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

– S-4-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących

– S-7-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

– S-8-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

– L1-092 arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim


 

Klucze punktowania:

klucz punktowania zadań testu "O zwierzętach" – test dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

klucz punktowania zadań testu "O zwierzętach" – test dla dla uczniów słabo widzących i niewidomych

klucz punktowania zadań testu "O zwierzętach" – test dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

klucz punktowania zadań testu "Pies" – test dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

Skip to content