Kategorie
Aktualności

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu maturalnego w 2009 r.

Przystępujący do egzaminu maturalnego w 2009 roku według przedmiotów i kategorii zdających

województwo dolnośląskie
m. Wrocław
województwo opolskie
m. Opole


Przystępujący po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w 2009 roku według przedmiotów i poziomów

województwo dolnośląskie
m. Wrocław
województwo opolskie
m. Opole


Przystępujący do egzaminu maturalnego w 2009 roku według powiatów

 

 

Kategorie
Aktualności

Informacja w sprawie delegowania kandydatów do obserwacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Materiały dotyczące obserwacji zostały zamieszczone w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w zakładce OBSERWATORZY egzaminu zawodowego. Kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz centra kształcenia praktycznego i ustawicznego otrzymają materiały za pośrednictwem poczty.

 

Kategorie
Aktualności

Arkusze i klucze punktowania – egzamin gimnazjalny 2009

Pliki w formacie .pdf

 

Część humanistyczna:

GH-A1-092 – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GH-A4-092 – arkusz dla uczniów słabo widzących

GH-A7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GH-A8-092 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

GM-A1-092 – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GM-A4-092 – arkusz dla uczniów słabo widzących

GM-A7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GM-A8-092 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

GM-L1-092 – arkusz standardowy w języku litewskim

 

Część językowa:

Język angielski

GA-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GA-7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GA-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język niemiecki

GN-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GN-7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GN-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język rosyjski

GR-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GR-7-092 – arkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

GR-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język francuski

GF-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

GF-8-092 + transkrypcja – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język hiszpański

GE-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

Język włoski

GW-1-092 + transkrypcja – arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową


Klucze punktowania i kartoteki

Część humanistyczna:

GH-A1-092 i GH-A4-092 – klucz punktowania

GH-A7-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

GH-A8-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

 

Część matematyczno-przyrodnicza:

GM-A1-092 i GM-A4-092 – klucz punktowania

GM-A7-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

GM-A8-092 – klucz punktowania i kartoteka testu

GM-L1-092 – klucz punktowania

 

Część językowa:

Język angielski

GA-1-092 – klucz punktowania

GA-7-092 – klucz punktowania

GA-8-092 – klucz punktowania

Język niemiecki

GN-1-092 – klucz punktowania

GN-7-092 – klucz punktowania

GN-8-092 – klucz punktowania

Język rosyjski

GR-1-092 – klucz punktowania

GR-7-092 – klucz punktowania

GR-8-092 – klucz punktowania

Język francuski

GF-1-092 – klucz punktowania

GF-8-092 – klucz punktowania

Język hiszpański

GE-1-092 – klucz punktowania

Język włoski

GW-1-092 – klucz punktowania


 

Kategorie
Aktualności

Komunikat w sprawie dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminów maturalnych w bieżącym roku

List Pani Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w MEN w sprawie dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminów maturalnych w br.

 

W związku z pismem Sekretarz Stanu MEN DKOW-1/UW-5031-9/09 uprzejmie prosimy o przysłanie zbiorczych zestawień w terminie
do 15 czerwca br w formie elektronicznej na adres pjarz@oke.wroc.pl i papierowej.

Do pobrania:

Załączniki 1,3,4 w formacie .xls.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Skip to content