Kategorie
Aktualności

Arkusze i klucze punktowania odpowiedzi – egzamin maturalny 2009

Język polski – 4 maja 2009 r.

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dla niesłyszących P1


Język angielski – 5 maja 2009

poziom podstawowy + transkrypcja

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + transkrypcja

Język angielski dla niesłyszących

poziom podstawowy

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2

Język angielski dla klas dwujęzycznych

poziom rozszerzony R1 + transkrypcja

poziom rozszerzony R2


Wiedza o społeczeństwie – 6 maja 2009 r.

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dla niesłyszących P1

Język włoski

poziom podstawowy + transkrypcja

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + transkrypcja


Język niemiecki – 7 maja 2009

poziom podstawowy + transkrypcja

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + transkrypcja

Język niemiecki dla niesłyszących

poziom podstawowy

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2

Język niemiecki dla klas dwujęzycznych

poziom rozszerzony R1 + transkrypcja

poziom rozszerzony R2


Geografia – 8 maja 2009

poziom podstawowymapa

poziom rozszerzonymapa

Język łaciński i kultura antyczna

poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Biologia – 11 maja 2009

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Historia – 12 maja 2009 r.

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

dla niesłyszących P1


Matematyka – 13 maja 2009

poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Fizyka i astronomia – 14 maja 2009

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Historia sztuki

poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Chemia – 15 maja 2009

poziom podstawowy

poziom rozszerzony


 Historia muzyki – 15 maja 2009 r.

poziom podstawowy

poziom rozszerzony+ przykłady nutowe


Język rosyjski – 18 maja 2009

poziom podstawowy + transkrypcja

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + transkrypcja


Język francuski – 19 maja 2009

poziom podstawowy + transkrypcja

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + transkrypcja

Język francuski dla klas dwujęzycznych

poziom rozszerzony R1 + transkrypcja

poziom rozszerzony R2


Języki mniejszości narodowych – 20 maja 2009

Język kaszubski

poziom rozszerzony

Język białoruski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Język ukraiński

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Język litewski

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Filozofia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Język hiszpański – 21 maja 2009

poziom podstawowy + transkrypcja

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + transkrypcja

Język hiszpański dla klas dwujęzycznych

poziom rozszerzony R1 + transkrypcja

poziom rozszerzony R2

Informatyka

poziom podstawowy P1

poziom podstawowy P2 + dane

poziom rozszerzony R1

poziom rozszerzony R2 + dane


Klucze punktowania odpowiedzi

Czym jest i do czego służy klucz punktowania odpowiedzi

 

Klucze punktowania odpowiedzi  do zadań egzaminu maturalnego z przedmiotów:

biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia
historia
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie

Klucze punktowania odpowiedzi  do zadań egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych:

język angielski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
dla absolwentów klas dwujęzycznych
dla osób niesłyszących

język francuski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
dla absolwentów klas dwujęzycznych

język hiszpański
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
dla absolwentów klas dwujęzycznych

język niemiecki
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
dla absolwentów klas dwujęzycznych
dla osób niesłyszących

język rosyjski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony

język włoski
poziom podstawowy
poziom rozszerzony


 

Kategorie
Aktualności

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 w województwie dolnośląskim i opolskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2009

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009 w województwie dolnośląskim i opolskim

Wybrane dane statystyczne (tabela)

Rozkłady wyników za zestaw standardowy (wykresy)

Staninowe rozkład wyników uczniów za zestaw standardowy (wykresy)

Staninowe rozkłady średnich wyników szkół za zestaw standardowy (wykresy)

Średnie wynik pkt według powiatów – zestaw standardowy (mapy)

 

Kategorie
Aktualności

Raport i wyniki sprawdzianu 2009

Raport ze sprawdzianu w szóstej klasie 2009

Wyniki sprawdzianu

Wybrane dane statystyczne (tabela)
Rozkład wyników za zestaw standardowy (wykres)
Staninowy rozkład wyników uczniów za zestaw standardowy (wykres)
Staninowy rozkład średnich wyników szkół za zestaw standardowy (wykres)
Średni wynik pkt ze sprawdzianu 2009 według powiatów – zestaw standardowy (mapa)

 

Skip to content