Ważne komunikaty dla zdających maturę

  

Harmonogram egzaminów w 2009 roku

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2009 roku

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2009 roku

Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2009 roku

Komunikat w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2009 r.

Termin przekazywania wyników egzaminu maturalnego

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym i poprawkowym w 2009 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym

 

 

Kategorie
Archiwum
Skip to content