Archiwum

Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego w technikach z komentarzem z 2008 r.

  
 
L.p.Nazwa zawodu

1

Asystent operatora dźwięku

2

Asystent osoby niepełnosprawnej

3

Asystentka stomatologiczna

4

Dietetyk – cz.1 , cz.2, cz.3

5

Fototechnik

6

Higienistka stomatologiczna

7

Kelner

8

Kucharz – cz.1 , cz.2

9

Opiekun w domu pomocy społecznej

10

Opiekunka dziecięca

11

Opiekunka środowiskowa – cz.1, cz.2

12

Ortoptystka

13

Protetyk słuchu

14

Ratownik medyczny – cz.1, cz.2

15

Technik administracji – cz.1, cz.2

16

Technik agrobiznesu

17

Technik analityk – cz.1, cz.2

18

Technik architektury krajobrazu

19

Technik dentystyczny

20

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – cz.1 , cz.2 , cz.3

21

Technik awionik

22

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

23

Technik budownictwa – cz.1, cz.2

24

Technik budownictwa okrętowego

25

Technik budownictwa wodnego

26

Technik drogownictwa – cz.1, cz.2

27

Technik dróg i mostów kolejowych

28

Technik ekonomista

29

Technik eksploatacji portów i terminali

30

Technik elektronik – cz.1, cz.2, cz.3

31

Technik elektroniki medycznej

32

Technik elektroradiolog

33

Technik elektryk

34

Technik farmaceutyczny – cz.1, cz.2

35

Technik geodeta

36

Technik geolog

37

Technik górnictwa odkrywkowego – cz. 1, cz. 2, cz.3

38

Technik górnictwa podziemnego

39

Technik handlowiec

40

Technik hodowca koni

41

Technik hotelarstwa

42

Technik informacji naukowej

43

Technik informatyk – zadanie 1 cz.I , zadanie 1 cz.II , zadanie 2 , zadanie 3 , zadanie 4 , zadanie 5 , zadanie 6

44

Technik instrumentów muzycznych – cz.1, cz.2

45

Technik inżynierii środowiska i melioracji

46

Technik leśnik

47

Technik logistyk

48

Technik masażysta

49

Technik mechanik

50

Technik mechanik lotniczy – cz.1, cz. 2

51

Technik mechanik okrętowy

52

Technik mechanizacji rolnictwa – zadanie 1; zadanie 9

53

Technik mechatronik

54

Technik nawigator morski

55

Technik obsługi turystycznej – cz.1, cz.2, cz.3

56

Technik obuwnik

57

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – cz.1, cz.2, cz.3

58

Technik ochrony środowiska – cz.1, cz.2

59

Technik ogrodnik

60

Technik optyk

61

Technik organizacji reklamy

62

Technik organizacji usług gastronomicznych

63

Technik ortopeda

64

Technik poligraf

65

Technik pożarnictwa

66

Technik prac biurowych – cz.1 , cz.2

67

Technik rachunkowości

68

Technik rolnik

69

Technik rybactwa śródlądowego

70

Technik spedytor

71

Technik technologii ceramicznej

72

Technik technologii chemicznej

73

Technik technologii drewna

74

Technik technologii odzieży

75

Technik technologii szkła

76

Technik technologii żywności

77

Technik teleinformatyk – cz.1, cz.2

78

Technik telekomunikacji

79

Technik transportu kolejowego

80

Technik urządzeń audiowizualnych

81

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

82

Technik urządzeń sanitarnych

83

Technik usług fryzjerskich

84

Technik usług kosmetycznych – cz.1, cz.2

85

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

86

Technik weterynarii

87

Technik wiertnik

88

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

89

Technik  technologii wyrobów skórzanych

90

Technik żeglugi śródlądowej – cz.1, cz.2

91

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

92

Terapeuta zajęciowy

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content