Przykłady rozwiązań zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego w technikach z komentarzem z 2006 r.

  

Zawód

 Treść zadania

Przykładowe rozwiązanie 

Komentarz 

Technik pożarnictwa treść zadania przykładowe rozwiązanie pobierz  
Kelner zadanie znajduje się w informatorze na str. 31 przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz
Technik architektury krajobrazu zadanie znajduje się w informatorze na str. 40 przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz
Technik ekonomista zadanie znajduje się w informatorze na str.36  przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz  
Technik mechanik zadanie znajduje się w informatorze na str.36 przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz
Technik elektryk treść zadania , zał.1zał.2   przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz  
Technik elektronik treść zadania   przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik telekomunikacji treść zadania  przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik weterynarii zadanie znajduje się w informatorze na str.39  przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik rolnik zadanie znajduje się w informatorze na str 36 przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik analityk treść zadania przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz 
Technik górnictwa podziemnego zadanie znajduje się w informatorze na str.40  przykładowe rozwiązanie pobierz komentarz pobierz 
Opiekunka środowiskowa zadanie znajduje się w informatorze na str. 30  przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik administracji zadanie  znajduje się w informatorze na str 34 przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik prac biurowych  zadanie znajduje się w informatorze na str. 35 przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik organizacji usług gastronomicznych treść zadania przykładowe rozwiązanie
pobierz
komentarz pobierz 
Technik żywienia i gospodarstwa domowego

treść zadań:
zadanie 1
zadanie 2 

przykladowe rozwiązania: zadanie 1
pobierz
 
Technik technologii żywności treść zadania przykładowe rozwiązanie pobierz  
Technik budownictwa treść zadania przykładowe rozwiązanie pobierz  
Kategorie
Archiwum
Skip to content