Archiwum

Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych – Egzamin zawodowy – czerwiec 2009 r.

 

L.p.Nazwa zawodu

1

Asystent operatora dźwiękuzad. 1 i 2 ; zad.3 i 5

2

Asystent osoby niepełnosprawnej

3

Asystentka stomatologiczna

4

Dietetyk

5

Fototechnikcz.1 ; cz.2

6

Higienistka stomatologiczna

7

Kelner

8

Kucharz 

9

Opiekun w domu pomocy społecznej

10

Opiekunka dziecięca

11

Opiekunka środowiskowa

12

Ortoptystka

13

Protetyk słuchu

14

Ratownik medycznyzad 1;zad 2; zad 3; zad 5;zad 6

15

Technik administracji

16

Technik agrobiznesu

17

Technik analityk 

18

Technik architektury krajobrazu

19

Technik archiwista

20

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

21

Technik awionik

22

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

23

Technik budownictwa 

24

Technik budownictwa okrętowego

25

Technik budownictwa wodnego

26

Technik drogownictwa

27

Technik dróg i mostów kolejowych

28

Technik ekonomistazad.1 ; zad.2-8

29

Technik eksploatacji portów i terminali

30

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

31

Technik elektronik

32

Technik elektroradiolog

33

Technik elektryk

34

Technik farmaceutyczny

35

Technik geodeta

36

Technik geolog

37

Technik górnictwa odkrywkowego

38

Technik górnicrtwa otworowego

39

Technik górnictwa podziemnego

40

Technik handlowiec

41

Technik hodowca koni

42

Technik hotelarstwa

43

Technik informacji naukowej

44

Technik informatyk – zad.1; zad.2

45

Technik inżynierii środowiska i melioracji

46

Technik księgarstwa

47

Technik leśnik

48

Technik logistyk

49

Technik masażysta

50

Technik mechanik

51

Technik mechanik lotniczy 

52

Technik mechanik okrętowy

53

Technik mechanizacji rolnictwa – zad.1; zad.2; zad.3; zad.4; zad.5; zad.6

54

Technik mechatronik

55

Technik nawigator morski

56

Technik obsługi turystycznej 

57

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

58

Technik ochrony środowiska

59

Technik ogrodnik

60

Technik optyk

61

Technik organizacji reklamy ‎

62

Technik organizacji usług gastronomicznych

63

Technik ortopeda

64

Technik pojazdów samochodowych

65

Technik poligraf

66

Technik prac biurowych

67

Technik rachunkowości

68

Technik rolnik

69

Technik rybactwa śródlądowego

70

Technik spedytor

71

Technik technologii ceramicznej

72

Technik technologii chemicznej

73

Technik technologii drewna

74

Technik technologii odzieży

75

Technik technologii szkła

76

Technik technologii żywności

 77 

Technik teleinformatyk – zad.1; zad.2; zad.3; zad.4; zad.5; zad.6

 78

Technik telekomunikacji

 79

Technik transportu kolejowego

80

Technik urządzeń audiowizualnych

81

Technik urządzeń sanitarnych

82

Technik usług fryzjerskich

83

Technik usług kosmetycznych

84

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

85

Technik weterynarii

86

Technik wiertnik

87

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

88

Technik  technologii wyrobów skórzanych

89

Technik żeglugi śródlądowej 

90

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

91

Terapeuta zajęciowy

92

Technik papiernictwa

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content