Archiwum

Egzamin maturalny – sesja wiosenna 2005

Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

 
Przedmioty

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkuszklucze odpowiedzi, schematy oceniania Arkuszklucze odpowiedzi, schematy oceniania Arkuszklucze odpowiedzi, schematy oceniania

4 maja 2005

Język słowackiArkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język hiszpańskiArkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język białoruskiArkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  
Język litewskiArkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  
Język ukraińskiArkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  
Język kaszubski  Arkusz I Arkusz II 

5 maja 2005

Język polskiArkusz IpobierzArkusz IIpobierzdyslektycybłędy
Język polski dla osób
niesłyszą-
cych
Arkusz I

pobierz

    

6 maja 2005

Język angielskiArkusz I

transkry-pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język angielski
dla osób
niesłyszą-
cych
Arkusz Ipobierz    

Język angielski w klasach dwujęzycznych
Arkusz I transkrypcja (pobierz– odp.) Arkusz II (pobierzodp.)

9 maja 2005

MatematykaArkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  

10 maja 2005

Język łaciński i kultura antyczna  Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

Wiedza o tańcu

Arkusz I

pobierz

    

11 maja 2005

Język
szwedzki

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

Język
portugalski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz IIIpobierz
Informatyka  Arkusz I

pobierz

Arkusz II

Dane

pobierz

12 maja 2005

HistoriaArkusz I

plik ZIP

pobierz

Arkusz II

pobierz

  
Historia
dla
niesłyszą-
cych

Arkusz I

pobierz

    

13 maja 2005

BiologiaArkusz IpobierzArkusz II

pobierz

  

16 maja 2005

Geografia

Arkusz I

mapa

zał.A1

pobierz

Arkusz II

zał.A2

pobierz

  

17 maja 2005

Język niemiecki

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz III

pobierz

18 maja 2005

Fizyka i astronomia

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  

19 maja 2005

Wiedza o
społeczeń-stwie

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  

Wiedza o
społeczeń-stwie dla
niesłyszą-
cych

Arkusz I

     

20 maja 2005

Chemia

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  

23 maja 2005

Historia
sztuki

Arkusz I

pobierz

Arkusz II

pobierz

  

24 maja 2005

Język francuski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz IIIpobierz
Język francuski w klasach dwujęzycznych
Arkusz I transkrypcja (pobierzodp.) Arkusz II (pobierzodp.)

25 maja 2005

Język rosyjski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierzArkusz II

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz IIIpobierz

30 maja 2005

Historia
muzyki

Arkusz I

źródła
nagrań

pobierz Arkusz II

źródła
nagrań

nuty

pobierz

  

31 maja 2005

Język
włoski

Arkusz I

transkry-
pcja

pobierz

Arkusz II

transkry-pcja

pobierz

Arkusz III pobierz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content