Arkusze ze sprawdzianu – 4 kwietnia 2006 rok

  

Do pobrania – jako pliki   PDF
 


A1 – arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

     


– Omówienie zadań Sprawdzianu 2006

– schemat punktowania zadań otwartych

A4 – arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących

– kartoteka

– schemat punktowania zadań otwartych

A7 – arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

– kartoteka

– schemat punktowania zadań otwartych

A8 – arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

– kartoteka

– klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych

L1 – arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim

 


     

 

Kategorie
Archiwum
Skip to content