Archiwum zamówień


ogłoszenie z dnia: 17 września 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”
nr sprawy: OKE/WOA/261/46/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
pytania wykonawcy z 20 września 2018 r.
zestawienie ofert
informacja o wyniku postępowania
informacja o udzieleniu zamówienia


ogłoszenie z dnia: 20 sierpnia 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”
nr sprawy: OKE/WOA/261/34/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
modyfikacja zapytania
zestawienie ofert
informacja o wyniku postępowania
informacja o udzieleniu zamówienia


ogłoszenie z dnia: 11 kwietnia 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „usługa transportowa, na terenie woj. dolnośląskiego i woj.opolskiego, polegająca na dostarczeniu przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi z zakresu egzaminu maturalnego, z OKE do ośrodków sprawdzania w dniach 10, 17, 24 i 30 maja oraz z ośrodków sprawdzania do OKE w dniach 21 i 28 maja oraz 4 czerwca 2018 r.”
nr sprawy: OKE/WOA/261/19/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
pytania wykonawcy z 13 kwietnia 2018 r.
zestawienie ofert
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ogłoszenie z dnia: 13 marca 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „usługa transportowa, na terenie woj. dolnośląskiego i woj.opolskiego, polegająca na dostarczeniu przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi z zakresu egzaminu gimnazjalnego, z OKE do ośrodków sprawdzania w dniu 26 kwietnia oraz z ośrodków sprawdzania do OKE w dniu 30 kwietnia 2018 r.”
nr sprawy: OKE/WOA/261/13/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
Pytania wykonawcy z 16 marca 2018 r.
Zestawienie ofert
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


ogłoszenie z dnia: 9 stycznia 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018.”
nr sprawy: OKE/WOA/261/1/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
zestawienie ofert
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w roku 2018.”
nr sprawy: OKE/WOA/261/17/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
sprostowanie + załącznik nr 1
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług kurierskich”
nr sprawy: OKE/WOA/260/1/2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki

pytania wykonawcy z dnia 24 listopada 2017 r.

informacja o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/261/9/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
modyfikacja treści SIWZ
ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/261/7/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/261/6/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
pytania wykonawcy z 27 marca 2017 r.
ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „serwisowanie urządzeń biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dostawą materiałów eksploatacyjnych ”
nr sprawy: OKE/WOA/261/2/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki

pytania wykonawcy z dnia 11-01-2017 r.

ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawę materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/261/1/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki

pytania wykonawcy z dnia 12-01-2017 r.

zmiana zapisu w SIWZ i terminu składania ofert

pytania wykonawcy z dnia 13-01-2017 r.

ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2601/1/2016
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2016 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki
Pytania wykonawcy z 5 grudnia 2016 r.
Zestawienie ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa skanera na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/12/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2016 r. do godz. 9:00

ogłoszenie + załączniki

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: konkurs ofert
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/4/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016 r. do godz. 9:00

ogłoszenie + załączniki

ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia: konkurs ofert
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Oferta – świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/3/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2016 r. do godz. 9:00

ogłoszenie + załączniki

ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/2/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2016 r. do godz. 9:00

zapytanie ofertowe + załączniki

pytanie wykonawcy z dnia 17-02-2016 r.
pytanie wykonawcy z dnia 18-02-2016 r.

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/2015
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2015 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki
Zapytania wykonawcy z 15 grudnia 2015 r.
Zestawienie ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa sprzętu komputerowego”
nr sprawy: OKE/WOA/2158/15/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2015 r. do godz. 9:00

zapytanie ofertowe + załączniki

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Świadczenie usług transportowych na terenie dwóch województw dolnośląskiego
i opolskiego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/2158/8/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2015 r. do godz. 9:00

zapytanie ofertowe + załączniki

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Świadczenie usług transportowych na terenie dwóch województw dolnośląskiego
i opolskiego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/2158/6/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2015 r. do godz. 9:00

zapytanie ofertowe + załączniki

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Zakup i dostawa gilotyny elektrycznej z programatorem do cięcia papieru dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/2158/4/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2015 godz. 09:00

zapytanie ofertowe + załączniki

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ”
nr sprawy: OKE/WOA/2158/3/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2015 godz. 09:00

zapytanie ofertowe + załączniki

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dostawą materiałów eksploatacyjnych”
nr sprawy: OKE/WOA/2158/1/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 02 lutego 2015 godz. 09:00

zapytanie ofertowe

zapytanie wykonawcy z 27 stycznia 2015 r.

ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/2014
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2015 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki
Zestawienie ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: zakup i dostawa sprzętu komputerowego
nr sprawy: OKE/WOA/2158/7/2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2014 godz. 11:00

zapytanie ofertowe

zmiana specyfikacji

pytanie wykonawcy z dnia 08-12-2014

pytanie wykonawcy z dnia 10-12-2014

pytanie wykonawcy z dnia 11-12-2014

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Zakup systemu do skanowania i przetwarzania kart odpowiedzi i zeszytów egzaminacyjnych
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/2014
termin składania ofert: 03 grudnia 2014

Ogłoszenie


tryb zamówienia:  konkurs ofert
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: usługi transportowe
nr sprawy: OKE/WOA/2158/1/2014
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2014 godz. 09:00

ogłoszenie o konkursie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2150/4/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki

Pytania wykonawcy z dnia 09-12-2013

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/3/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki

Pytania wykonawcy z dnia 07-11-2013
Pytania wykonawcy z dnia 13-11-2013
Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco – drukujących, skanera i finishera na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2013 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki

Pytanie Wykonawcy z dnia 04-09-2013

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Serwis i naprawa urządzeń biurowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2013 godz. 09:00

Ogloszenie o przetargu
SIWZ

Pytanie Wykonawcy z dnia 16-07-2013

Pytanie Wykonawcy z dnia 22-07-2013

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/6/2012
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2012 godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 – Wzór umowy
Załącznik 5 – Formularz cenowy
Załącznik 6 – Wykaz wykonanych dostaw

Pytania Wykonawcy z dnia 14-12-2012

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: dostawa 1 sztuki wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego, 1 sztuki serwera i 2 sztuk skanerów
nr sprawy: OKE/WOA/2150/5/2012
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2012 godz. 10:00

ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw
Załącznik 4 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik 5 – Formularz cenowy
Załącznik 6 – Wykaz wykonania dostaw

Załączniki do umowy

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 – Wzór protokołu odbioru

Zapytania wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Serwis i naprawę urządzeń biurowych w 2012 roku
nr sprawy: OKE/WOA/2150/3/12
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2012  godz. 09:00
ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik 3 – Oswiadczenie o braku podstaw
Załącznik 4 – Wykaz wykonanych usług

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/12
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2012  godz. 09:00
ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik 3 – Oswiadczenie wykonawcy
Załącznik 4 – Umowa
Załącznik 5 – Formularz cenowy
Załącznik 6 – Wykaz wykonanych usług
Zapytania Wykonawcy
Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: dostawa materiałów piśmienno – biurowych
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/12
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2012  godz. 10:00
ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 – Przedmiot zamówienia
Załącznik 2 – Formularz ofertowy
Załącznik 3 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 – Wzór umowy
Załącznik 6 – Formularz cenowy
Załącznik 7 – Wykaz wykonanych dostaw

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku cyklu szkoleń
nr sprawy: OKE/WOA/2150/4/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2011  godz. 09:00
ogłoszenie o przetargu
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2011  godz. 10:00
ogłoszenie o przetargu
zapytanie wykonawcy
zapytanie wykonawcy
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Serwis i naprawa urzadzeń biurowych
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2011  godz. 12:00
ogłoszenie o przetargu
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Skip to content