Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji

II Konferencja dla nauczycieli chemii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają nauczycieli szkół, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2019 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław.

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.