Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli polonistów szkół ponadgimnazjalnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli polonistów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12., sala nr 3.

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.