Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich i studentów, przedstawicieli: kadry naukowo-badawczej środowisk akademickich, administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XV Konferencję Regionalną pt. Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach – 23 listopada 2018.

Zobacz szczegóły

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.