Wybrane wyniki egzaminu maturalnego 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim

  

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2011
tabela i wykresy

Zdawalność egzaminu maturalnego 2011 według powiatów
tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2011 według przedmiotów
tabela i wykresy przekrojowe
tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole
tabela – egzaminy ustne
wykresy według przedmiotów i typów szkół

Zdawalność egzaminu maturalnego 2011 i średnie wyniki (w pkt %) z przedmiotów obowiązkowych według szkół  w powiatach

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu maturalnego w 2011 r.

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content