Aktualności

Raporty z egzaminu maturalnego w 2011 roku

Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

Część I. Komentarze do wyników egzaminu maturalnego w województwie dolnośląskim i opolskim w 2011 r.

 

1. Organizacja i przebieg egzaminu

2. Język polski

3. Matematyka

4. Język angielski

5. Język niemiecki

6. Historia

7. Wiedza o społeczeństwie

8. Biologia

9. Chemia

10. Geografia

11. Informatyka

 

Część II. Statystyka wyników egzaminu – tabele i wykresy

 

1. Zdawalność egzaminu
2. Wyniki egzaminu z poszczególnych przedmiotów
3. Rozkłady wyników z poszczególnych przedmiotów i poziomów egzaminu w ogólnopolskiej skali staninowej
4. Rozkłady wyników punktowych z poszczególnych przedmiotów i poziomów egzaminu według typu szkół
5. Wskaźniki łatwości zadań w egzaminach pisemnych w wybranych przedmiotach według typów szkół i województw

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content