Aktualności

Raport z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja letnia 2015

Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

Frekwencja na egzaminie i zdawalność egzaminu

Łatwość etapu pisemnego (zawody technikum)

Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum)

Łatwość elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym (zawody technikum)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content