Aktualności

Raport z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja letnia 2009 r.

Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

Część I. Organizacja i przebieg egzaminu

 – technika i szkoły policealne
 – zasadnicze szkoły zawodowe

Część II. Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

1 – 2. Frekwencja na egzaminie i zdawalność egzaminu

3. Rozkłady wyników punktowych

 – z cz.I etapu pisemnego
 – z cz.II etapu pisemnego
 – z etapu praktycznego

4. Łatwość etapu pisemnego

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej)

5a. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody ZSZ)

6. Łatwość elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym (zawody technikum i szkoły policealnej)

6a. Łatwość etapu praktycznego wg obszarów umiejętności (zawody ZSZ)

 

Część III. Prezentacja na konferencję dyrektorów szkół – listopad 2009

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content