Aktualności

Egzamin zawodowy

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach ekspertów w Wydziale Egzaminów Zawodowych

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Konsultacje wyposażenia – formuła 2019 – termin trwania konsultacji do 20 marca 2020 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dodatkowe szkolenie dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – PZE – formuła 2017

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych ze szkół podstawowych i przedstawicieli poradni psychologiczno – pedagogicznych woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego.

Czytaj więcej...

III Konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli biologii. Konferencja odbędzie się 24 lutego 2020 r. na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14a, Wrocław.

Czytaj więcej...

III Konferencja dla nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Konferencja odbędzie się 5 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej w 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. – formuła 2012 i formuła 2017 – aktualizacja z 7 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa w sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.