Aktualności

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – formuła 2019 – aktualizacja z 21 lutego 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Szkolenie dla dyrektorów szkół, placówek i centrów oraz podmiotów prowadzących KKZ i pracodawców przeprowadzających po raz pierwszy w Sesji 2023 Lato egzamin zawodowy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja o egzaminie zawodowym oraz o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – sesja zima 2023

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym Sesja 2. 2023 Lato

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 2. 2023 Lato

Czytaj więcej...

Egzamin eksternistyczny

Informacja o miejscu zdawania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących w sesji jesiennej w 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 października 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny – informacja o opłacie

Informacja w sprawie opłat za egzamin maturalny w 2023 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Arkusze – test diagnostyczny – grudzień 2022

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content