Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o publikacji zadań powtórkowych dla uczniów klasy VIII

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny – ODWOŁANIE KONFERENCJI

Państwo Dyrektorzy szkół organizujących egzamin maturalny. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., wprowadzającego ograniczenia funkcjonowania szkół wszystkich typów, informujemy, że  konferencje dla PZE  zaplanowane na 24 – 26 marca br. nie odbędą się. Szczegółową prezentację dotyczącą organizacji egzaminu maturalnego i informację dotyczącą sposobu przekazania materiałów egzaminacyjnych […]

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW ORAZ SKŁADANIA DEKLARACJI

Czytaj więcej...

ODWOŁANA KONFERENCJA 12 MARCA 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych! Informujemy, że  konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół podstawowych w dniu 12 marca 2020 r. we Wrocławiu nie odbędzie się. Materiały egzaminacyjne wyślemy do Państwa Dyrektorów pocztą. W dniu 12 marca od godz. 9.30 do 11:00 w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brűcknera będą dyżurować pracownicy OKE i […]

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2. 2020 Lato (Czerwiec-Lipiec 2020) – aktualizacja z 6 marca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r. – aktualizacja z 6 marca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Lato 2020 (Czerwiec 2020) – formuła 2019.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych dotyczące przygotowania do egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat o  planowanych w 2020 roku szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – terminy zgłoszeń do 8 marca 2020 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I) i w Luksemburgu (Luksemburg I).

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.