Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów – OBUT 2012

  

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekt: Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Badanie jest częścią projektu Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej, którego koordynatorem jest dr Mirosław Dąbrowski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych".

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami projektu i zgłaszania uczniów klas trzecich do badania, które jest planowane na maj 2012 r.

Pismo Pani Minister Hall do dyrektorów szkół

Pismo Dyrektora CKE do dyrektorów szkół

Opis badania

Szczegółowe informacje na temat ogólnopolskiego badania są dostępne od dnia 1 września 2011 roku na stronie projektu: obut.edu.pl, gdzie będzie można także uzyskać odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania związane z badaniem.

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content