Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Listy zdających do weryfikacji

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających zgłoszonych do egzaminu w sesji letniej 2017 – do weryfikacji.
Prosimy o terminową wyłącznie elektroniczną weryfikację list do dnia 15 marca 2017 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.