Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

  

Klucze odpowiedzi do pobrania

Część II (zadania 51-70) – wspólna dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Florysta
Higienistka stomatologiczna
Kucharz
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik dentystyczny
Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik mechatronik
Technik obsługi turystycznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ogrodnik
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych
Technik rachunkowości
Technik rolnik
Technik technologii drewna
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Elektryk
Górnik eksploatacji podziemnej
Kucharz małej gastronomii
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Opiekun medyczny
Piekarz
Rolnik

Kategorie
Aktualności
Skip to content