Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mogli zabrać ze sobą.

 

Klucze odpowiedzi do pobrania

Część II (zadania 51-70) – wspólna dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystentka stomatologiczna
Fototechnik
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik bhp
Technik budownictwa
Technik dentystyczny
Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik obsługi turystycznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik optyk
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych
Technik prac biurowych
Technik rachunkowości
Technik rolnik
Technik spedytor
Technik technologii chemicznej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Terapeuta zajęciowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarza-zbrojarz
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
Kucharz malej gastronomii
Malarz tapeciarz
Mechanik monter maszyn i urządzeń
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter izolacji przemysłowych
Opiekun medyczny
Renowator zabytków architektury
Rolnik
Rzeźnik wędliniarz
Sprzedawca
Stolarz
Ślusarz
Tapicer

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content