Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Poniżej zamieszczamy klucze odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się 23 czerwca 2014 roku.

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mogli zabrać ze sobą.

 

Klucze odpowiedzi do pobrania

Część II (zadania 51-70) – wspólne dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystent operatora dźwięku

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystentka stomatologiczna

Dietetyk

Florysta

Fototechnik

Higienistka stomatologiczna

Kelner

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

Kucharz

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka dziecięca

Ortoptystka

Protetyk słuchu

Ratownik medyczny

Technik administracji

Technik agrobiznesu

Technik analityk

Technik architektury krajobrazu

Technik archiwista

Technik awionik

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik budownictwa

Technik budownictwa okrętowego

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik dentystyczny

Technik drogownictwa

Technik dróg i mostów kolejowych

Technik dźwięku

Technik ekonomista

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Technik elektronik

Technik elektroradiolog

Technik elektryk

Technik energetyk

Technik farmaceutyczny

Technik gazownictwa

Technik geodeta

Technik geolog

Technik górnictwa odkrywkowego

Technik górnictwa otworowego

Technik górnictwa podziemnego

Technik handlowiec

Technik hodowca koni

Technik hotelarstwa

Technik hutnik

Technik informacji naukowej

Technik informatyk

Technik instrumentów muzycznych

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Technik księgarstwa

Technik leśnik

Technik logistyk

Technik masażysta

Technik mechanik

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik okrętowy

Technik mechanizacji rolnictwa

Technik mechatronik

Technik nawigator morski

Technik obsługi turystycznej

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony środowiska

Technik odlewnik

Technik ogrodnik

Technik optyk

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji usług gastronomicznych

Technik ortopeda

Technik papiernictwa

Technik pojazdów samochodowych

Technik poligraf

Technik prac biurowych

Technik przeróbki kopalin stałych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik pszczelarz

Technik rachunkowości

Technik rolnik

Technik spedytor

Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego

Technik technologii chemicznej

Technik technologii drewna

Technik technologii odzieży

Technik technologii szkła

Technik technologii wyrobów skórzanych

Technik technologii żywności

Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji

Technik transportu drogowego

Technik transportu kolejowego

Technik turystyki wiejskiej

Technik tyfloinformatyk

Technik urządzeń sanitarnych

Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych

Technik usług fryzjerskich

Technik usług kosmetycznych

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

Technik weterynarii

Technik wiertnik

Technik żeglugi śródlądowej

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Terapeuta zajęciowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz-zbrojarz

Blacharz

Blacharz izolacji przemysłowych

Blacharz samochodowy

Cieśla

Cukiernik

Dekarz

Drukarz

Elektromechanik

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektryk

Fotograf

Fryzjer

Górnik eksploatacji podziemnej

Introligator

Kaletnik

Koszykarz-plecionkarz

Krawiec

Kucharz małej gastronomii

Lakiernik

Malarz-tapeciarz

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik precyzyjny

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Modelarz odlewniczy

Monter elektronik

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Monter instrumentów muzycznych

Monter izolacji budowlanych

Monter izolacji przemysłowych

Monter kadłubów okrętowych

Monter konstrukcji budowlanych

Monter mechatronik

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Murarz

Ogrodnik

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Operator obrabiarek skrawających

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Opiekun medyczny

Optyk-mechanik

Piekarz

Posadzkarz

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Renowator zabytków architektury

Rolnik

Rzeźnik-wędliniarz

Sprzedawca

Stolarz

Ślusarz

Tapicer

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

Zdun

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content