Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie – stary i nowy egzamin

Sesja – CZERWIEC-LIPIEC 2017 – Miejsca i terminy zdawania

W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce egzamin zawodowy/„Uczniowie w ośrodkach” wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe / w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danego etapu / części egzaminu, do przekazania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.