Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi – styczeń 2013 r.

 

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania :

Technikum i szkoła policealna

  Zadania 51-70 – wspólne dla wszystkich zawodów

 

  Asystent operatora dźwięku
  Asystent osoby niepełnosprawnej
  Asystentka stomatologiczna
  Florysta
  Fototechnik
  Higienistka stomatologiczna
  Kucharz
  Opiekun w domu pomocy społecznej
  Opiekunka dziecięca
  Opiekunka środowiskowa
  Ratownik medyczny
  Technik administracji
  Technik architektury krajobrazu
  Technik archiwista
  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  Technik budownictwa
  Technik cyfrowych procesów graficznych
  Technik dentystyczny
  Technik dróg i mostów kolejowych
  Technik ekonomista
  Technik elektronik
  Technik elektryk
  Technik farmaceutyczny
  Technik geodeta
  Technik górnictwa podziemnego
  Technik handlowiec
  Technik hodowca koni
  Technik hotelarstwa
  Technik informatyk
  Technik logistyk
  Technik masażysta
  Technik mechanik
  Technik mechatronik
  Technik obsługi turystycznej
  Technik ochrony fizycznej osób i mienia
  Technik ochrony środowiska
  Technik ogrodnik
  Technik optyk
  Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
  Technik organizacji reklamy
  Technik organizacji usług gastronomicznych
  Technik ortopeda
  Technik pojazdów samochodowych
  Technik prac biurowych
  Technik przeróbki kopalin stałych
  Technik pszczelarz
  Technik rachunkowości
  Technik rolnik
  Technik spedytor
  Technik technologii chemicznej
  Technik technologii odzieży
  Technik teleinformatyk
  Technik usług fryzjerskich
  Technik usług kosmetycznych
  Technik weterynarii
  Terapeuta zajęciowy

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Betoniarz zbrojarz
  Cukiernik
  Elektromechanik
  Elektromechanik pojazdów samochodowych
  Elektryk
  Fryzjer
  Górnik eksploatacji podziemnej
  Introligator
  Kucharz malej gastronomi
  Malarz tapeciarz
  Mechanik monter maszyn i urządzeń
  Mechanik pojazdów samochodowych
  Monter konstrukcji budowlanych
  Ogrodnik
  Operator obrabiarek skrawających
  Opiekun medyczny
  Posadzkarz
  Renowator zabytków architektury
  Rolnik
  Ślusarz
  Sprzedawca
  Stolarz

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content