Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przekazanie wyników do szkół i zdających – formuła 2012

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej
i praktycznej) z sesji czerwiec – lipiec 2020 dla uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą udostępnione w formie elektronicznej dyrektorom szkół macierzystych zdających w dniu 31 sierpnia 2020 r. od godz.10.00
w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 otrzymają szkoły macierzyste zdających 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
w godz. 8.00 – 15.00
przesyłką kurierską.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie otrzymają wyniki/świadectwa przesyłką poleconą na adres podany
w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 31 sierpnia br.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.