Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Komunikat o absolwentach technikum

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły został zamieszczony formularz z wykazem uczniów technikum, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 albo czerwiec-lipiec 2018.
Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły przez poszczególnych uczniów.

Dla osób, które do dnia 08 maja 2018 r. będą miały potwierdzone przez szkołę wykształcenie średnie i w sesji styczeń-luty 2018 r. zdały egzamin z ostatniej kwalifikacji, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu w dniu 25 maja 2018 r. w godz.8.00-15.00 dostarczy dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w specjalnej przesyłce kurierskiej.
Absolwenci, którzy będą zdawać egzamin z ostatniej kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2018 r., dyplomy otrzymają 31 sierpnia 2018 r. w przesyłce z pozostałymi materiałami dla szkoły.

Prosimy o terminową elektroniczną weryfikację list, spóźnienie spowoduje przekazanie dyplomów znacznie później ze względu na prace związane z przygotowaniem następnej sesji.

Listę absolwentów należy uzupełnić TYLKO elektronicznie w serwisie do 08 maja 2018 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.