Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły został zamieszczony formularz z wykazem uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i słuchaczy szkoły policealnej, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły w dniu 23 czerwca 2017 r. przez poszczególnych uczniów/słuchaczy.

Wygenerowaną w formularzu listę absolwentów należy wydrukować, opieczętować i wysłać do OKE do 07 lipca 2017 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.