Aktualności

Komunikaty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu.

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna Sesja czerwiec – lipiec 2017

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna Sesja czerwiec – lipiec 2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.