Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Komunikat o absolwentach technikum

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły został zamieszczony formularz z wykazem uczniów technikum, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 albo czerwiec-lipiec 2017.
Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły przez poszczególnych uczniów.
Dla osób, które do dnia 08 maja 2017 r. będą miały potwierdzone przez szkołę wykształcenie średnie i w sesji styczeń-luty 2017 r. zdały egzamin z ostatniej kwalifikacji, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu w dniu 26 maja 2017 r. w godz.8.00-15.00 dostarczy dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w specjalnej przesyłce kurierskiej.
Absolwenci, którzy będą zdawać egzamin z ostatniej kwalifikacji w sesji maj-lipiec 2017 r., dyplomy otrzymają 25 sierpnia 2016 r. w przesyłce z pozostałymi materiałami dla szkoły.
Prosimy o terminową elektroniczną weryfikację list, spóźnienie spowoduje przekazanie dyplomów znacznie później ze względu na prace związane z przygotowaniem następnej sesji.
Wygenerowaną w formularzu listę absolwentów należy wydrukować, opieczętować i niezwłocznie wysłać do OKE, najpóźniej 08 maja 2016 r.
Prosimy nie przesyłać list absolwentów technikum sporządzonych poza przeznaczonym do tego formularzem.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.