Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających – sesja 1 styczeń-luty 2017.

WYNIKI

1. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2017 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 31 marca 2017 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.
2. Szkoły, których zdający nie uzyskali świadectwa, otrzymają wyniki przesyłką poleconą.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

3. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie oraz absolwenci ze zlikwidowanych szkół otrzymają wyniki/świadectwa przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 31 marca 2017 (piątek)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.