Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2017 do weryfikacji. Prosimy o elektroniczną weryfikację list w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.