Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Przekazanie wyników do szkół i zdających

Formuła 2012

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej i praktycznej) z sesji styczeń – luty 2021 dla uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą udostępnione w formie elektronicznej dyrektorom szkół macierzystych zdających w dniu 31 marca 2021 r. od godz.10.00 w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 otrzymają szkoły macierzyste zdających 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 14.00 przesyłką kurierską.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie otrzymają świadectwa przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 8 kwietnia br.

Formuła 2017 i 2019

Wyniki, certyfikaty, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy zawodowe/potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 otrzymają szkoły macierzyste zdających  8 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 14.00 przesyłką kurierską.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

Uwaga:

W przesyłce dla szkoły będą spakowane także wyniki, certyfikaty i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy prowadzonych przez szkołę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r.

Dane tych zdających widnieją na przekazanych szkole w przesyłce „Zestawieniu dokumentów”

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.