Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Sprawdzenie wyników egzaminów zawodowych w dniu 31 marca br. poprzez portal zdającego

Osoby, które przystąpiły do egzaminów zawodowych w Formule 2017 lub w Formule 2019 w sesji Zima 2023 będą miały dostęp do swoich wyników za pośrednictwem portalu zdającego systemu SIOEPKZ. Wyniki egzaminacyjne będą dostępne od godziny 10:00 w dniu 31 marca br.

Logowanie do portalu zdającego
Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym pierwsze zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły). Kody aktywacyjne są ważne bezterminowo.

Uwaga: osoby, które nie pamiętają hasła i nie mają wprowadzonego przez dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (szkoły) adresu email do systemu SIOEPKZ, w celu zalogowania się do portalu zdającego muszą skontaktować się z dyrektorem ośrodka egzaminacyjnego (szkoły). Dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły) może w dowolnym momencie zresetować hasło i utworzyć swojemu zdającemu nowy kod aktywacyjny, w tym może wprowadzić do systemu SIOEPKZ adres email zdającego.

Zachęcamy do sprawdzenia możliwości zalogowania do portalu zdającego przed 31 marca, tj. przed dniem publikacji wyników.

Skip to content