Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Konferencja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pracodawców.

Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów – Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz ich Zastępców do udziału w konferencji dotyczącej organizacji egzaminu zawodowego – Formuła 2019 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 i Formuła 2017 w roku szkolnym 2022/2023.

W czasie konferencji zostaną przedstawione wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonych w 2022 r. oraz omówione najważniejsze zagadnienia istotne dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w obu sesjach roku szkolnego 2022/2023, w tym w szczególności:

  • aktualne przepisy prawa dotyczące organizacji egzaminów
  • terminy egzaminów, harmonogram przygotowań do egzaminów oraz inne zapisy Informacji obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie przygotowania i przeprowadzania egzaminów w trzech formułach – 2012, 2017 i 2019
  • zgłaszanie i upoważnianie szkół, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zgłaszanie zdających w systemie SIOEPKZ, weryfikacja danych i planowanie egzaminu w SIOEPKZ.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie zdalnej (online) przez Microsoft Teams w dniu 15 września 2022 r. w godzinach 12.00-14.30 dla szkół/ placówek/ centrów/ podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji będzie dostępny od 5 września 2022 r. od godz. 10.00 w Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 14 września 2022 r.

Link z zaproszeniem do udziału w konferencji zostanie Państwu udostępniony do pobrania Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły na dzień przed szkoleniem. Przypominamy, że udział w konferencji jest obowiązkowy.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content