Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2022.

Formuła 2012 i 2017
część pisemna
część praktyczna

Formuła 2019
część pisemna
część praktyczna

Skip to content