Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Formuła 2012

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej i praktycznej) z sesji czerwiec-lipiec 2021 dla uczniów, absolwentów i kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą udostępnione w formie elektronicznej dyrektorom szkół macierzystych zdających w dniu 31 sierpnia 2021 r. od godz.10.00 w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 otrzymają szkoły macierzyste zdających 7 września 2021 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 przesyłką kurierską.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie otrzymają świadectwa przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 8 września br.

Formuła 2017 i 2019

Wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Lato 2021 (Formuła 2017 oraz Formuła 2019) podobnie jak w poprzednich sesjach będą również dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od godziny 10.00 w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Wyniki, certyfikaty, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy zawodowe/potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 otrzymają szkoły macierzyste zdających  7 września 2021 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00 przesyłką kurierską.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

Uwaga:

W przesyłce dla szkoły będą spakowane także wyniki, certyfikaty i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy prowadzonych przez szkołę kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Dane tych zdających widnieją na przekazanym szkole w przesyłce „Zestawieniu dokumentów”.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.