Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja dla osób, które odbywały kwalifikacyjne kursy zawodowe w placówce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, ul. kard. S. Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śl. w okresie od października do grudnia 2020 r.

Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu nie prowadzi z organem prowadzącym powyższą placówkę, ani z portalem KKZ Zespół Szkół żadnych rozmów w sprawie umożliwienia osobom, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez powyższe podmioty zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Informacje o toczących się rozmowach przekazywane zainteresowanym są nieprawdziwe.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.