Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja styczeń–luty 2020 – formuła 2017.

Informujemy, że w SIOEPKZ w zakładce Proces egzaminowania – Deklaracje – Zarządzanie deklaracjami istnieje możliwość pobrania „czerwonej CSV” z danymi zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) w celu weryfikacji. Prosimy o elektroniczną weryfikację list w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.